Beskrevne arter:

 

Indledning

Forhistorie

I 1998 begyndte jeg at arbejde på en hjemmeside, der skulle fortælle om alle de hejrer, der overhovedet findes, og den skulle være på dansk. Der er skrevet meget om hejrer, men nok mest på engelsk. I hvert fald for de hejrer, der ikke findes i Europa - og det er faktisk langt de fleste - er der næsten intet at finde på dansk.

Jeg løb dog hurtigt ind i et par store problemer.

Gratis webhoteller. Jeg måtte flytte siden mange gange, for de gratis webhoteller jeg benyttede kom i modvind, det ene efter det andet. Nu har jeg købt mit eget domæne, så jeg i det mindste ikke skal skifte adresse foreløbigt: OleHNielsen.dk.

Hejrenes navne: Jeg tænker på de videnskabelige (eller latinske) navne og på danske navne.

De videnskabelige navne ændres konstant på grund af ny viden om, hvor de bør klassificeres. Man taler om taksonomi. Taksonomi handler om inddeling (klassificering) af fuglene i bestemte kategorier (familier, slægter, arter og så videre). Denne skiften kan for eksempel betyde, at Sølvhejren i den ene fuglebog kaldes Egretta Alba og i den anden Casmerodius albus.

Da jeg startede på hjemmesiden, var det langt fra alle hejrer, der havde et dansk navn - de fleste hejre lever trods alt langt væk fra Danmark i fjerne verdensdele. Hvor der var anvendt danske navne kunne navneforvirringen også være stor. Det kan tage et stykke tid, før man finder ud af, at en "Lousianahejre" er det samme som en "Trefarvet Hejre". Det samme problem gør sig i øvrigt gældende på de forskellige fremmedsprog. Heldigvis kunne Dansk Ornitologisk Forening (DOF) også se, at der var et navneproblem for fugle uden for Europa, i vore dage hvor mange fugleinteresserede rejser langt væk for at iagttage fremmede fugle, så de nedsatte en navnegruppe til at give alle verdens fuglearter et officielt dansk navn. Nu da DOF's navnegruppe har tygget sig igennem dette store og prisværdige arbejde, kan jeg altså endelig systematisk bruge godkendte danske navne og jeg har i samme åndedrag anvendt de latinske og engelske navne, som navneudvalget har baseret deres liste på (efter Sibley & Monroe - først og fremmest Distribution and Taxonomy of Birds of the World fra 1990 med senere ændringer og suppleringer).

Der hænger stadig visse rester fast fra mine første versioner af siderne, men jeg bestræber mig på så vidt muligt at holde mig til denne klassificering.

Mit arbejde er langt fra færdigt. Siderne er for øjeblikket navnlig et springbræt til at komme videre. For så godt som alle arter findes der nu nyttige links navnlig til hjemmesider med billeder/fotografier (De billeder der findes på mine egne sider er alle billeder som jeg selv har taget, og nogle er desværre temmelig dårlige). Der er overalt anført navne på andre sprog, ofte ret tilfældigt, men så godt som altid på engelsk, fransk, tysk, spansk og nederlandsk (flere vil følge). For de nære arter findes navnene på de fleste skandinaviske og vesteuropæiske sprog.

Hejrefamilien

Når man i Danmark taler om hejrer, mener man normalt fiskehejrer, men der findes faktisk mange andre slags hejrer.

I hele verden findes der hele 65 arter af hejrefamilien (tallet kan svinge lidt, for man er ikke altid helt enig om, hvad der er en art eller en underart), og ud over de 65 arter findes der en lang række underarter.

De fleste hejrer lever i de tropiske og subtropiske områder. Der findes hejrer i alle verdensdele bortset fra Sydpolen.

Europa huser kun 9 af disse arter. Med dem der er flest af øverst drejer det sig om:

  1. Fiskehejre
  2. Kohejre
  3. Purpurhejre
  4. Dværghejre
  5. Nathejre
  6. Silkehejre
  7. Rørdrum
  8. Tophejre
  9. Sølvhejre

Bemærk at Rørdrum også er medlem af hejrefamilien. Kun få har set en Rørdrum. Den er nemmere at komme til at høre.Normalt er det kun Fiskehejre og Rørdrum, der ruger i Danmark.

Andre hejrer kommer under tiden til Danmark som sjældne gæster. Det drejer sig om

Denne liste er ikke ordnet efter antal.

Zigzaghejren er verdens mindste hejre (30 cm) og Goliathejren er den største af dem alle (140 cm).

 

 

Google
WWW Hejresiden


© Ole H. Nielsen
Oplysninger om fejl, urigtigheder eller misforståelser på hejresiden og forslag til forbedringer modtages med taknemmelighed webmaster@olehnielsen.dk