Beskrevne arter:

 

dansk Østlig Silkehejre
engelsk Chinese Egret
Egretta eulophotes

engelsk Brief English text
Links
Names in other languages

 

 

Længde:

ca 68 cm

 

 

Vingefang:

 

 

 

Vægt:

390-540 g

Hejresiden Oles side

Østlig silkehejre har tilpasset sig til livet i vadehavet ved at have en hård benet kam over øjet, som delvis skygger for den stærke sol, der spejler sig i vandet. hvor hejren vader rundt for at søge føde. Den jager endvidere med halvåbne vinger, muligvis også for at give skygge. Den er især aktiv, når tidevandet trækker sig tilbage (ved ebbe) og således afdækker "lækkerier".

Fjerdragten er fuldstændig hvid.

Voksen Østlig Silkehejre Næb Ben Tæer
Yngledragt: Gult næb, med blå (nøgen) hud ved øjet (Øjet er gult). Mørkegrå Grøngule til gule
Uden for yngletiden: Overnæbbet mørkegråt. De inderste to tredjedeel af undernæbbet kødfarvet til gult. Den nøgne ansigtshud er nu grønlig. Gulgrønne til blågrønne Samme farve som ben.

Ungfuglen ligner de voksne, som de ser ud uden for yngletiden.

Østlig silkehejre spiser små fisk, små krebsdyr, sandorme, (muligvis) insekter og andet småkravl.

Østlig silkehejre bygger rede i høje træer - helst på ubeboede øer. Den lægger 3-5 lyse blågrønne æg.

Udbredelse: Kina, Korea og Indonesien
Levesteder: Næsten udelukkende i vadehavet omkring Det Gule Hav. Også ved strandsøer og flodmundinger. Tidligere fandtes den ofte på rismarker.

Østlig Silkehejre er en truet art. Anslået verdensbestand: 2600-3400 [Kilde: Waterbird Population Estimates - Third Edition. Præsenteret på Ramsar-konventionens partskonference i Valencia, Spanien, november 2002.]

Det videnskabelige navns betydning: Egrette kommer fra fransk aigrette, der betyder lille hejre. Eulophotes kommer fra græsk eulophos, der betyder velformet, fra eu-, der betyder god (som i ev-angelium = det gode budskab), og -otes, der nærmest betyder forekomst (eidos = form, udseende).

toptopNavne på andre sprog

Egretta eulophotes (Litt.: (Swinhoe) 1860)

dansk Dansk: Østlig Silkehejre nederlandsk Nederlandsk (hollandsk og flamsk): Chineese Zilverreiger
engelsk Engelsk: Chinese egret - Synonymer: Swinhoe's Egret, Yellow-billed White Heron russisk Russisk: russisk
finsk Finsk: Kiinanjalohaikara tysk Spansk: Garceta China
fransk Fransk: Aigrette de Chine - Synonym: Aigrette de Swinhoe svensk Svensk: Sidenhäger
japansk Japansk: Kara-shira-sagi tysk Tysk: Schneereiher

toptopReferencer:

engelsk:

toptopLinks med billeder

engelsk engelsk:

japansk japansk:

russisk russisk:

koreansk :

Se flere billeder af Østlig Silkehejre via Google.

 

Google
WWW Hejresiden

Hejresiden er IKKE optimeret til Internet Explorer


>© Ole H. Nielsen
Oplysninger om fejl, urigtigheder eller misforståelser på hejresiden og forslag til forbedringer modtages med taknemmelighed webmaster@olehnielsen.dk