Beskrevne arter:

 

dansk Rørdrum
engelsk Great Bittern
Botaurus stellaris

engelsk Brief English text
Links
Names in other languages

 

 

Længde:

65-80 cm

 

 

Vingefang:

125-135 cm

 

 

Vægt:

900-1000 g

Hejresiden Oles side

Rørskov i Vejlerne
Blæsten gik frisk over Limfjordens vande, da jeg en blæsende aprilsdag tog dette billede af rørskov i Vejlerne. men blæstens kraftige susen gennem de raslende rør var ikke tilstrækkelig til at overdøve de paukende rørdrumhanner til både højre og venstre.

Rørdrum, Botaurus stellaris, Great Bittern

Får nogle år siden regnede man med omkring 60 -100 ynglende par i Danmark, idet tallet kan svinge en del fordi mange dør under meget strenge vintre. Antallet er imidlertid steget kraftigt de seneste år blandt andet på grund af bedre levevilkår, herunder bedre redesteder samt naturligvis milde vintre. Feltornitologisk Udvalg under DOF udpeger hvert år en fugleart eller en fuglegruppe til nærmere belysning. Under Feltornitologisk Udvalgs Projekt Temaart blev der i 2004 talt 397 paukende rørdrumhanner (se Fugle I Felten, april 2005), men en paukende han er ikke nødvendigvis lig med et ynglende par. Omkring halvdelen af Darmaks rørdrummer lever i Vejlerne (204 paukende hanner i 2004). Endvidere holder rørdrummen til ved Maribo-søerne på Lolland, Vidåen i Tøndermarsken og de vestjyske lagunefjorde. I de seneste år har Rørdrum ynglet i Fugleværnsfondens reservat Gulstav Mose på Sydlangeland (ifølge Fugle og Natur 2/04 fra DOF). Rørdrum findes ikke på Bornholm, Møn, Samsø eller øerne i Kattegat.

Rørdrum har fået sit navn fordi den "drummer" i rørskovene, hvor den holder sig så godt skjult, at kun få har set den, og selv på meget kort afstand er den meget svær at få øje på, så godt er den kamoufleret. De kraftige, dybe "drummende" brøl, som skal gå for "sang", kaldes også poetisk for "pauken" (efter musikinstrumentet "pauke"). Jeg synes det lyder som et tågehorn, andre mener det lyder som når man puster over mundingen på en flaske.

Hør Rørdrummen pauke via dette link: http://home.worldonline.dk/mejrup/sverige/gaade3.htm

Det er hannerne, der pauker, og der er størst chance for at høre dem morgen eller aften fra marts til juni. Under gode vejrforhold kan de høres 5 km væk. Rørdrummens sang er således den fuglesang i Europa, der kan høres længst væl. De pauker mulivis både for at tiltrække hunner (som sikkert foretrækker den han, der er bedst til at pauke) og at markere deres territorium, da de pauker videre i den periode, hvor hunnen ruger og plejer yngelen. I England har man anslået en rørdrums pauketerritorium til omkring 20 ha. Man kan i øvrigt skelne hannerne fra hinanden på stemmen. I Vejlerne er Rørdrummens territorium også generelt 20 ha, men andre steder i Danmark kan det være ned til 7 ha.

Den ældste ringmærkede Rørdrum, der er blevet fundet var 11 år gammel.

Beskrivelse: Kroppen er gulbrun med mørke længdestriber og sorte pletter, så den nemt kan skjule sig i rørskoven. Den har sort isse, hvid hage og mørke skægstriber. Øjet er gult. Næb og ben er lysegrønne.

Hannen er væsentlig større end hunnen.

Ungfugle ligner de voksne, men er lysere med brunere striber. Brun isse (i stedet for sort) og lysere skægstriber.

Rørdrum lever skjult i rørskov/sivskov med lavt vand og høj rørskovsvækst.

Rørdrum er mest aktiv om natten.

Rørdrum spiser hovedsagelig fisk, men også frøer og salamandre og eventuelt insekter.

Reden er flad, men høj, og bygges af visne tagrør/siv helt nede ved vandoverfladen. Det er derfor vigtigt at vandstanden er stabil i rugetiden (både af hensyn til druknefaren ved for høj vandstand, og for at ræve og den slags ikke kan nå ud til ungerne ved for lav vandstand). Rørdrum lægger 3-7 olivenfarvede æg, der udruges på 25-26 dage. Ungerne forbliver 4-5 uger i reden.

En han har ofte flere hunner (den er polygam).

Underarter:

Botaurus stellaris stellaris (Rørdrum)
Botaurus stellaris capensis (Afrikansk Rørdrum)


udbredelseskortUdbredelse: Europa og Afrika (stellaris fra Europa til Sydøstasien samt Nord- og Centralafrika - capensis fra Botswana til Natal og Cape Province i Sydafrika)


Kort over Rørdrums udbredelse i Europa.
© Den Europæiske Union.

Kort over Rørdrums udbredelse i Europa

Beskyttelse: Som art, der kræver særlig beskyttelse i Europa, er Rørdrum omfattet af Bilag I til fuglebeskyytelsesdirektivet (Rådets direktiv af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle (79/409/EØF)). Rørdrum står endvidere som sårbar art på Danmarks rødliste (dvs. liste over (udryddelses)truede arter). Bekyttelsen har åbenbart virket, for i dag vurderes Rørdrum til at have en gunstig bevaringstatus, det vil sige, at "bestand og udbredelse har været stabil eller stigende inden for de seneste 20 år, og … bestanden vurderes til at have en størrelse, som med sikkerhed gør, at arten kan opretholdes som en del af den danske natur på langt sigt" (jf. den rapport, som Danmarks Miljøundersøgelse udgav i 2003 om Bevaringsstatus for fuglearter omfattet af EF-fuglebeskyttelsesdirektivet (kan downloades som Faglig Rapport nr. 462 fra http://www.dmu.dk/1_viden/2_Publikationer/default.asp ).

Udbredelseskortet til venstre er hentet fra EU's websider om Bilag I-arter. Se EU's engelske side om Rørdrum med yderligere oplysninger.

Signaturforklaring:

Gul = Sommergæst
Grøn = Opholder sig i området året rundt
Blå = Vintergæst

Vejlerne er langt den vigtigste danske lokalitet

 

Det videnskabelige navns betydning: Botaurus er sammensat af bos (latin), der betyder okse og taurus (latin), der betyder tyr - og der hensvises således til dens brølende "sang". Stellaris fra latin stellaris, der betyder stjernet eller med stjerner, idet stella betyder stjerne. Der er nok tænkt på dens pletter. I Fugle I Felten, april 2005, frit oversat til tyrebrøl under stjernerne.

Diverse

Plukket fra DOF's Nyhedsbrev af 17. marts 2005 : "Frost fik lyssky fugle frem i lyset De seneste uger er rørskovens normalt usynlige hejre, rørdrummen, set adskillige steder i Danmark. Utterslev Mose, Brabrand Sø og Vejlerne har budt på rørdrummer frit fremme ved højlys dag: http://www.dof.dk/04_nyheder/Skriver/frost_fik_lyssky_fugle_frem_i_lyset.html" og

"Før vi fik fuglebøger, troede man i Han Herred, at rørdrummen var et genfærd af en nordjysk herremand: http://www.dof.dk/04_nyheder/Skriver/spoegelset_i_roerskoven.html"..

Du kan endvidere læse mere om Rørdrum på DOF's sider om Danmarks Fugle.

toptopStatus i en række europæiske lande

Sverige Sverige: Åbenbart ikke på rødlisten. Rørdrum er i fremgang.

Nederland Holland: I 2003 blev der foretaget ekstra omfattende undersøgelser og tællinger af Rørdrum "hollandsk Rørdrum-år". Antallet af ynglende par blev anslået til mindst 300, idet der blev registreret 274 Rørdrum-territorier fordelt på 77 områder. Siden 1990 er den hollandske bestand i gennemsnit steget med 4% om året. (kilde: Sovon-Nieuws, årgang 17 (2004), nr. 2).

England England: Rødlistet. I 1997 var der kun 11 paukende hanner i UK. I 2003 var der 43 og i 2004 var antallet steget til 55 paukende hanner. Desværre er tallet i 2005 faldet tilbage til 46. Antallet af overvintrende fugle blev for et godt stykke tid siden anslået til 50-100 overvintrende fugle

Irland: Sjælden (Rare - over 50 dokumenterede observationer [records]). Vintergæst.

Tyskland : Der er individuelle rødlister for de enkelte delstater, men situationen i Tyskland som helhed er: regelmæssig ynglefugl, udryddelsestruet, jf. rødlisten over Tysklands ynglefugle, 2002 (kategori 1).

toptopNavne på andre sprog og synonymer

(Dog først et par danske dialektord: rørhejre, rørtromme (Samsø), kofugl (Sjælland), sumpokse og kropfugl.)

Botaurus stellaris (Litt.: (Linné) 1758)

afrikaans Afrikaans: Roerdomp norsk Norsk: Rørdrum
dansk Dansk: Rørdrum polsk Polsk: Bak (ca.)
engelsk Engelsk: Bittern - Synonymer: Miredrum, Butterbump portugisisk Portugisisk: Abetouro-comum
finsk Finsk: Kaulushaikara ungarsk Ungarsk: Bölömbika
fransk Fransk: Butor étoilé - Synonymer: Butor d’Europe, Grand Butor spansk Spansk: Avetoro - Synonym: Avetoro Común
frisisk Frisisk: Reiddomp svensk Svensk: Rördrom
afrikaans Gaelic: Corra-ghrain swahili Swahili: Ngojamalika Mkubwa/Kijimbimsitu
græsk Græsk: græsk (Itavros) tyrkisk Tyrkisk: Balaban
islandsk Islandsk: Sefthvari (ca.) tysk Tysk: Rohrdommel - Synonym: Grosse Rohrdommel - i folkemunde også kaldet »Moorochse« (jf. dansk »sumpokse«)
italiensk Italiensk: Tarabuso walisisk Walisisk: Aderyn y Bwn
nederlandsk Nederlandsk (Hollandsk/Flamsk): Roerdomp  

Referencer

dansk

Enhver dansk fuglebog
Vejlernes Natur - Status 1998, Aage V. Jensens Fonde
Fugle og Natur 2/04 fra DOF
Tyrebrøl under stjernerne i Fugle I Felten, april 2005 (ligeledes fra DOF)

engelsk:

  1. Rodolphe Meyer de Schaussee, The Birds of China, Smithsonian
  2. Craig Robson, Birds of South-East Asia, New Holland
  3. R. Howard & A. Moore, A Complete Checklist of the Birds of the World, Academic Press
  4. Kushlan & Hafner, Heron Conservation, Academic Press
  5. Kushlan & Hancock, The Herons, Oxford, 2005

toptopLinks

dansk dansk:

engelsk:

tysk:

nederlandsk:

nederlandsk og frisisk:

Se flere billeder af Rørdrum via Google.

 

Google
WWW Hejresiden

Hejresiden er IKKE optimeret til Internet Explorer


© Ole H. Nielsen
Oplysninger om fejl, urigtigheder eller misforståelser på hejresiden og forslag til forbedringer modtages med taknemmelighed webmaster@olehnielsen.dk